Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 686.324.291.00 2203 44.42
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 167.362.338.00 639 10.83
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.820.740.00 391 8.73
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 129.296.355.00 5854 8.37
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 127.487.966.00 709 8.25
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 69.497.702.00 1689 4.50
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.508.354.00 714 3.79
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.212.892.00 2655 2.80
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 42.810.396.00 134 2.77
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 27.599.253.00 1663 1.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 563.935.705.00 180 36.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 310.848.993.00 260 20.12
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 137.551.109.00 1348 8.90
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.313.642.00 882 5.72
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 81.905.460.00 18 5.30
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.547.201.00 1119 3.98
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 56.110.204.00 193 3.63
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 48.356.387.00 121 3.13
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 44.114.431.00 6 2.86
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 37.962.091.00 13502 2.46


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 24.870.000.00 53 86.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.740.000.00 10 13.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.986.300.00 29 80.34
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.823.100.00 13 6.37
3. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 929.500.00 1 3.25
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 565.900.00 2 1.98
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 528.000.00 1 1.85
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 346.800.00 3 1.21
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 335.500.00 3 1.17
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 301.700.00 2 1.05
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 263.200.00 2 0.92
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 195.000.00 4 0.68


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.804.472.08 13 29.53
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.134.721.91 319 27.20
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 25.854.092.78 1 22.58
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.680.500.00 300 8.46
5. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 5.006.039.04 10 4.37
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.507.483.00 99 2.19
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.191.779.00 2 1.91
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.570.120.00 15 1.37
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 827.493.45 2 0.72
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 799.178.85 6 0.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.448.925.94 104 43.19
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.728.296.37 44 12.87
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.944.717.34 42 6.07
4. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 5.378.570.55 95 4.70
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.973.778.25 22 4.34
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.993.219.00 1 3.49
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.638.756.99 2 3.18
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.307.791.01 6 2.89
9. Vojvodjanska banka broker (78074313) 3.167.840.00 208 2.77
10. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 3.005.630.07 17 2.63


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.345.140.00 2 62.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 330.445.96 21 15.35
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 288.000.00 1 13.37
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.231.53 19 2.84
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 52.910.00 1 2.46
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.554.71 13 2.30
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.195.74 14 0.61
8. EUROBANK A.D. (17171178) 5.444.00 6 0.25
9. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 3.340.12 6 0.16
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.560.31 7 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.360.599.31 13 63.19
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 635.907.79 6 29.53
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 76.554.68 5 3.56
4. EUROBANK A.D. (17171178) 30.305.98 21 1.41
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.084.00 8 0.65
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.513.63 23 0.49
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.523.80 4 0.35
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.057.06 6 0.33
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.238.59 1 0.24
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.913.65 2 0.14


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.949.708.40 1 91.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 370.732.70 3 6.86
3. EUROBANK A.D. (17171178) 43.047.99 15 0.80
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 20.840.81 2 0.39
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.576.63 1 0.27
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.771.31 2 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.970.549.21 3 92.04
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 385.309.33 4 7.13
3. EUROBANK A.D. (17171178) 43.047.99 15 0.80
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.771.31 2 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.535.046.855.85 4 27.19
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.799.087.000.00 1 16.78
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.168.036.734.19 6 13.00
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 2.129.529.670.35 8 12.77
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.385.711.494.34 3 8.31
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 785.927.200.00 2 4.71
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 630.757.887.87 2 3.78
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 576.234.416.45 2 3.45
9. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 482.674.500.00 1 2.89
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 469.550.818.73 3 2.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.681.911.879.02 38 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.221.430.000.00 3 21.76
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 12.000.000.000.00 3 19.75
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 8.000.000.000.00 2 13.17
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.000.000.000.00 1 11.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.000.000.000.00 2 9.88
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.500.000.000.00 5 5.76
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.000.000.000.00 1 4.94
8. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 2.250.000.000.00 4 3.70
9. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 1.750.000.000.00 3 2.88
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.250.000.000.00 1 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 60.750.000.000.00 33 100.00