Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.232.168.319.00 557 61.66
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 273.701.532.00 1827 13.70
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 203.453.743.00 11901 10.18
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 124.600.222.00 2642 6.24
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.960.162.00 1069 2.40
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.703.898.00 2016 1.29
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.234.348.00 300 1.21
8. EUROBANK A.D. (17171178) 11.140.225.00 96 0.56
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.334.401.00 1048 0.52
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.335.600.00 4 0.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.290.827.609.00 135 64.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 198.894.722.00 894 9.95
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 139.111.036.00 226 6.96
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 54.394.217.00 21526 2.72
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 47.877.525.00 81 2.40
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.365.726.00 447 2.37
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.568.425.00 464 2.28
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 44.905.360.00 1 2.25
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.592.763.00 143 1.68
10. ABC BROKER (20425512) 28.429.672.00 5 1.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.843.372.575.00 261 98.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.987.958.00 151 1.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 640.540.680.00 9 34.25
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 393.797.472.00 116 21.05
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 330.591.828.00 62 17.68
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 145.531.353.00 18 7.78
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 117.432.240.00 14 6.28
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 106.650.000.00 32 5.70
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 65.522.934.00 12 3.50
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.979.194.00 63 1.66
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 17.674.530.00 3 0.94
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 5.029.260.00 2 0.27


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 48.223.700.09 233 64.31
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.325.723.10 207 21.77
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.265.207.48 24 8.36
4. EUROBANK A.D. (17171178) 1.832.600.00 7 2.44
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.694.798.67 8 2.26
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 538.998.84 1 0.72
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 94.620.00 4 0.13
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.145.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.561.242.28 1 22.09
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.125.654.68 171 13.50
3. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 8.080.000.00 13 10.78
4. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 7.537.920.00 38 10.05
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.775.629.49 18 9.04
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.710.095.07 23 7.61
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.115.520.00 3 4.15
8. Vojvodjanska banka broker (78074313) 3.063.040.00 112 4.08
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.835.376.86 6 2.45
10. EUROBANK A.D. (17171178) 1.832.600.00 7 2.44


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 130.949.20 58 60.95
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.788.42 14 18.98
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 11.172.20 15 5.20
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.626.32 9 4.01
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.327.30 11 3.88
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 5.450.19 2 2.54
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.871.32 3 1.80
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.553.79 3 1.65
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.123.24 3 0.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 57.358.69 13 26.70
2. EUROBANK A.D. (17171178) 50.311.39 42 23.42
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.237.25 16 11.28
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.965.56 20 10.22
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 20.898.93 7 9.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.884.93 3 6.46
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 12.107.15 9 5.63
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.713.23 5 2.66
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.922.05 1 2.29
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.987.65 1 1.39


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 152.289.34 27 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 83.457.76 1 33.83
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.040.00 1 2.04
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.304.64 3 1.74
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.615.73 2 0.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 152.289.34 27 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.070.14 2 34.08
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.040.00 1 2.04
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.304.64 3 1.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.003.35 1 0.41


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.515.657.873.69 15 20.28
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.236.228.623.20 7 16.29
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.737.168.690.70 6 11.63
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.822.313.159.71 13 8.78
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.201.431.572.50 11 6.85
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.024.781.300.00 3 6.30
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.763.750.000.00 3 5.49
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.696.559.515.65 8 5.28
9. EUROBANK A.D. (17171178) 1.500.000.000.00 2 4.67
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.277.173.650.00 2 3.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.136.329.807.08 89 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.225.530.000.00 4 20.31
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 75.805.260.000.00 4 19.19
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.800.000.000.00 4 11.59
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.700.000.000.00 4 9.29
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 35.000.000.000.00 4 8.86
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.700.000.000.00 4 5.49
7. EUROBANK A.D. (17171178) 18.184.210.000.00 3 4.60
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 14.000.000.000.00 3 3.54
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.500.000.000.00 4 2.66
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.700.000.000.00 3 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 395.000.000.000.00 70 100.00