Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.232.168.319.00 557 61.66
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 273.701.532.00 1827 13.70
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 203.453.743.00 11901 10.18
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 124.600.222.00 2642 6.24
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.960.162.00 1069 2.40
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.703.898.00 2016 1.29
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.234.348.00 300 1.21
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.140.225.00 96 0.56
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.334.401.00 1048 0.52
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.335.600.00 4 0.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.290.827.609.00 135 64.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 198.894.722.00 894 9.95
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 139.111.036.00 226 6.96
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 54.394.217.00 21526 2.72
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 47.877.525.00 81 2.40
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.365.726.00 447 2.37
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.568.425.00 464 2.28
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 44.905.360.00 1 2.25
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.592.763.00 143 1.68
10. ABC BROKER (20425512) 28.429.672.00 5 1.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.843.372.575.00 261 98.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.987.958.00 151 1.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 640.540.680.00 9 34.25
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 393.797.472.00 116 21.05
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 330.591.828.00 62 17.68
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 145.531.353.00 18 7.78
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 117.432.240.00 14 6.28
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 106.650.000.00 32 5.70
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 65.522.934.00 12 3.50
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.979.194.00 63 1.66
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 17.674.530.00 3 0.94
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 5.029.260.00 2 0.27


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 48.223.700.09 233 64.31
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.325.723.10 207 21.77
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.265.207.48 24 8.36
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.832.600.00 7 2.44
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.694.798.67 8 2.26
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 538.998.84 1 0.72
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 94.620.00 4 0.13
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.145.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.561.242.28 1 22.09
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.125.654.68 171 13.50
3. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 8.080.000.00 13 10.78
4. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 7.537.920.00 38 10.05
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.775.629.49 18 9.04
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.710.095.07 23 7.61
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.115.520.00 3 4.15
8. Vojvodjanska banka broker (78074313) 3.063.040.00 112 4.08
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.835.376.86 6 2.45
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.832.600.00 7 2.44


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 130.949.20 58 60.95
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.788.42 14 18.98
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 11.172.20 15 5.20
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.626.32 9 4.01
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.327.30 11 3.88
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 5.450.19 2 2.54
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.871.32 3 1.80
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.553.79 3 1.65
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.123.24 3 0.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 57.358.69 13 26.70
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 50.311.39 42 23.42
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.237.25 16 11.28
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.965.56 20 10.22
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.898.93 7 9.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.884.93 3 6.46
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.107.15 9 5.63
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.713.23 5 2.66
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.922.05 1 2.29
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.987.65 1 1.39


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 152.289.34 27 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 83.457.76 1 33.83
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.040.00 1 2.04
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.304.64 3 1.74
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.615.73 2 0.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 152.289.34 27 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.070.14 2 34.08
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.040.00 1 2.04
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.304.64 3 1.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.003.35 1 0.41


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.515.657.873.69 15 20.28
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.236.228.623.20 7 16.29
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.737.168.690.70 6 11.63
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.822.313.159.71 13 8.78
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.201.431.572.50 11 6.85
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.024.781.300.00 3 6.30
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.763.750.000.00 3 5.49
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.696.559.515.65 8 5.28
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.500.000.000.00 2 4.67
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.277.173.650.00 2 3.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.136.329.807.08 89 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.225.530.000.00 4 20.31
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 75.805.260.000.00 4 19.19
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.800.000.000.00 4 11.59
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.700.000.000.00 4 9.29
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 35.000.000.000.00 4 8.86
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.700.000.000.00 4 5.49
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.184.210.000.00 3 4.60
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 14.000.000.000.00 3 3.54
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.500.000.000.00 4 2.66
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.700.000.000.00 3 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 395.000.000.000.00 70 100.00