Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 367.315.424.00 81 69.53
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.802.178.00 205 9.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 40.362.926.00 703 7.64
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 17.040.098.00 32 3.23
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.767.652.00 54 2.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.579.633.00 103 2.00
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.792.495.00 453 1.66
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.429.500.00 2 1.41
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.283.000.00 1 0.62
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.831.663.00 93 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 321.979.000.00 9 60.95
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.727.500.00 101 14.33
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.652.962.00 220 5.42
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.230.552.00 38 4.02
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.407.132.00 197 3.29
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.007.391.00 67 2.65
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.802.466.00 32 1.86
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.723.766.00 109 1.84
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.100.779.00 15 1.15
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.218.676.00 965 0.99


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.191.760.00 88 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.533.850.00 81 91.20
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.511.070.00 3 5.00
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 782.610.00 3 2.59
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 364.230.00 1 1.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 207.019.037.70 3 49.58
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 27.70
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.101.005.00 1 12.48
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.125.390.00 1666 8.17
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.355.820.11 59 1.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.362.000.00 7 0.57
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.073.000.00 1 0.26
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 793.365.00 1 0.19
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 46.000.00 1 0.01
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 220.731.333.60 145 52.86
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.668.998.12 3 27.70
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.868.525.00 26 12.66
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.685.936.89 189 1.84
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.044.560.20 164 1.45
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.729.700.00 383 0.65
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.722.125.67 75 0.65
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.639.980.00 168 0.39
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.073.000.00 1 0.26
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.020.960.00 81 0.24


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.006.345.160.00 4 24.59
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.785.424.895.40 7 15.80
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.136.356.852.00 8 14.03
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.333.972.900.00 7 11.83
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.196.115.003.50 14 11.46
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.001.674.000.00 1 8.20
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.648.584.700.00 5 4.50
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.109.138.554.16 1 3.03
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 997.754.800.00 2 2.72
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 497.943.000.00 1 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 36.622.733.042.54 55 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.000.000.000.00 2 26.77
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.000.000.000.00 2 18.44
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.712.770.000.00 4 10.54
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.500.000.000.00 4 6.84
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.100.000.000.00 3 6.60
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.579.550.000.00 3 5.10
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.723.400.000.00 2 4.59
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.608.440.000.00 4 3.93
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.414.890.000.00 2 3.82
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.000.000.000.00 2 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 168.100.000.000.00 45 100.00