Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 228.217.603.00 627 27.19
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 185.563.275.00 335 22.11
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 121.667.132.00 992 14.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.238.579.00 117 9.56
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 60.722.651.00 230 7.24
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.614.945.00 114 5.79
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 30.388.191.00 26 3.62
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 26.978.564.00 50 3.21
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.409.304.00 554 2.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.704.399.00 110 1.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 218.475.543.00 638 26.03
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 173.633.520.00 46 20.69
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 153.954.483.00 544 18.35
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 127.154.534.00 179 15.15
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.087.727.00 343 5.13
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 25.184.350.00 1291 3.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.620.112.00 90 2.93
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 16.815.298.00 32 2.00
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 15.960.642.00 57 1.90
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.552.881.00 83 1.14


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 470.523.711.26 140 92.97
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.436.014.76 27 5.82
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.122.210.00 139 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 389.795.838.14 32 77.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.509.578.08 7 12.35
3. INTERCITY BROKER AD (17421506) 25.548.972.00 1 5.05
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.634.793.04 28 2.69
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.859.307.94 118 1.36
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.862.081.00 37 0.76
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.406.958.00 25 0.28
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 765.630.00 13 0.15
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 521.657.82 15 0.10
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 440.000.00 14 0.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 537.792.201.63 211 65.36
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 238.732.380.00 6240 29.01
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 33.324.315.00 681 4.05
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.316.068.16 18 0.65
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.486.995.00 22 0.55
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.892.400.00 5 0.23
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 752.691.90 5 0.09
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 481.969.40 2 0.06
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 527.041.600.65 211 64.05
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 81.648.613.00 3172 9.92
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 64.170.539.18 1246 7.80
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 40.059.270.35 504 4.87
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 24.712.778.89 576 3.00
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.421.372.05 276 2.12
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.211.899.80 95 1.36
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 6.666.091.00 146 0.81
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.466.872.00 124 0.79
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.320.074.90 149 0.77


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.547.261.400.00 2 39.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.497.207.640.00 7 34.31
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.187.612.000.00 1 11.55
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.640.709.000.00 3 8.66
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 687.303.938.16 3 3.63
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 378.456.876.00 3 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.938.550.854.16 19 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.000.000.000.00 3 26.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.119.300.000.00 5 10.34
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.065.710.000.00 5 10.32
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 28.000.000.000.00 5 8.48
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.449.390.000.00 5 8.32
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 24.701.200.000.00 4 7.49
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.710.470.000.00 4 6.28
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.710.470.000.00 5 5.97
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 12.895.670.000.00 3 3.91
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.798.560.000.00 4 3.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 330.000.000.000.00 61 100.00