Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 113.662.807.00 758 43.55
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 46.970.320.00 6 18.00
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 37.164.509.00 459 14.24
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.048.914.00 538 8.06
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.759.037.00 125 4.12
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.964.947.00 56 3.43
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.634.198.00 25 2.92
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.660.687.00 69 2.17
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.615.601.00 17 2.15
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 898.728.00 42 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 51.273.814.00 29 19.64
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 50.087.032.00 357 19.19
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.909.197.00 324 15.29
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 37.884.949.00 64 14.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.211.779.00 86 9.66
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 12.849.162.00 29 4.92
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.000.070.00 103 3.83
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.817.752.00 97 3.38
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.859.740.00 57 2.63
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.849.111.00 12 1.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.915.918.500.00 421 98.51
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.633.320.00 34 1.01
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.122.000.00 13 0.31
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.796.685.00 4 0.14
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 502.500.00 19 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 808.656.387.52 121 41.58
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 290.280.862.72 49 14.92
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 220.339.832.32 3 11.33
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 100.137.600.00 1 5.15
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 89.528.567.04 22 4.60
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.786.102.64 55 4.56
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.438.525.44 77 3.93
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 58.972.836.00 45 3.03
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 46.272.500.00 19 2.38
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 36.709.392.00 26 1.89


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 178.624.401.16 3841 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.504.707.75 2 10.89
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.260.310.43 58 10.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.530.782.27 7 8.13
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.832.482.00 249 6.51
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.397.200.00 1 1.17
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.660.000.00 1 0.57
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 321.614.64 77 0.11
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 252.029.75 3 0.09
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 855.00 6 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 104.609.861.08 3637 36.15
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.826.056.36 187 21.71
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 41.444.575.35 44 14.32
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.863.213.35 59 8.59
5. INTERCITY BROKER AD (17421506) 12.131.035.97 21 4.19
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 11.242.117.57 27 3.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.414.316.60 25 2.22
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.337.757.40 3 2.19
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.700.059.80 4 1.28
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.534.495.20 50 1.22


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.307.437.000.00 1 80.11
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 551.239.500.00 1 13.35
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 149.716.648.20 1 3.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 120.170.211.00 1 2.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.128.563.359.20 4 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.717.850.000.00 5 28.76
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.851.490.000.00 5 22.90
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 35.000.000.000.00 5 11.48
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.517.120.000.00 4 8.69
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 24.178.870.000.00 3 7.93
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.075.640.000.00 3 7.57
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 20.816.910.000.00 4 6.83
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.631.840.000.00 5 3.49
9. YETTEL BANK A.D. (17138669) 3.736.200.000.00 4 1.22
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.000.000.000.00 1 0.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 305.000.000.000.00 45 100.00