Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 72.189.840.00 567 23.98
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 64.659.357.00 282 21.48
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 43.686.350.00 27 14.51
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.507.575.00 26 6.81
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.400.234.00 3 5.78
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.281.718.00 343 5.41
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.023.684.00 28 5.32
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.898.957.00 78 3.29
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.886.141.00 248 2.95
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.951.687.00 13 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 91.833.640.00 30 30.51
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 48.278.861.00 243 16.04
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.112.605.00 64 10.34
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.276.251.00 81 9.73
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.409.840.00 271 6.78
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.349.067.00 137 6.43
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.483.981.00 21 6.14
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 11.491.984.00 63 3.82
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.713.895.00 25 1.90
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.384.582.00 120 1.79


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 216.516.400.00 12 82.51
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 32.027.580.00 68 12.20
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 12.381.462.18 516 4.72
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.490.000.00 6 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 191.832.183.26 4 73.10
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.399.780.00 21 10.06
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 21.542.670.40 8 8.21
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 11.556.479.12 478 4.40
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.975.334.42 25 1.90
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.615.819.44 32 1.38
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 840.740.78 5 0.32
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 494.460.00 1 0.19
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 296.640.00 4 0.11
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 178.380.00 1 0.07
11. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 196.290.56 8 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.408.501.618.48 126 99.73
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.045.000.00 1 0.19
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 22.946.011.57 47 0.05
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.630.019.36 166 0.02
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.323.750.00 13 0.01
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.909.600.00 3 0.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 512.178.75 2 0.00
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.190.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.486.638.893.83 7 99.90
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 14.945.947.57 33 0.03
3. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 7.760.803.59 157 0.02
4. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 2.725.054.24 37 0.01
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.807.040.00 4 0.01
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.441.240.24 18 0.01
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.346.491.04 12 0.01
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.371.196.22 69 0.01
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.500.00 1 0.00
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 947.376.00 2 0.00
11. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 65.938.40 1 0.00
12. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 448.800.00 1 0.00
13. TEZORO BROKER AD (17417606) 12.350.00 2 0.00
14. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 640.800.00 1 0.00
15. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 216.923.94 6 0.00
16. INTERCITY BROKER AD (17421506) 515.775.39 3 0.00
17. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 825.850.00 2 0.00
18. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 315.197.70 3 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.783.531.739.60 5 32.80
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.980.101.475.00 3 23.33
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.178.242.200.00 3 13.88
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.090.965.000.00 1 12.85
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 654.579.000.00 1 7.71
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 327.289.500.00 1 3.86
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 218.193.000.00 1 2.57
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 189.664.265.25 1 2.23
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 64.694.224.50 1 0.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.487.260.404.35 17 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 96.551.140.000.00 4 34.48
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.962.610.000.00 4 14.27
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 29.077.870.000.00 4 10.38
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.170.200.000.00 3 9.35
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.193.140.000.00 4 8.28
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.000.000.000.00 3 5.71
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 15.900.000.000.00 4 5.68
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.654.200.000.00 4 3.81
9. YETTEL BANK A.D. (17138669) 9.283.580.000.00 4 3.32
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 6.000.000.000.00 1 2.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.000.000.000.00 46 100.00