Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 72.189.840.00 567 23.98
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 64.659.357.00 282 21.48
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 43.686.350.00 27 14.51
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.507.575.00 26 6.81
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.400.234.00 3 5.78
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.281.718.00 343 5.41
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.023.684.00 28 5.32
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.898.957.00 78 3.29
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.886.141.00 248 2.95
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.951.687.00 13 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 91.833.640.00 30 30.51
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 48.278.861.00 243 16.04
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.112.605.00 64 10.34
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.276.251.00 81 9.73
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.409.840.00 271 6.78
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.349.067.00 137 6.43
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.483.981.00 21 6.14
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 11.491.984.00 63 3.82
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.713.895.00 25 1.90
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.384.582.00 120 1.79


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 216.516.400.00 12 82.51
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 32.027.580.00 68 12.20
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 12.381.462.18 516 4.72
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.490.000.00 6 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 191.832.183.26 4 73.10
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.399.780.00 21 10.06
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 21.542.670.40 8 8.21
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 11.556.479.12 478 4.40
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.975.334.42 25 1.90
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.615.819.44 32 1.38
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 840.740.78 5 0.32
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 494.460.00 1 0.19
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 296.640.00 4 0.11
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 178.380.00 1 0.07
11. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 196.290.56 8 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.408.501.618.48 126 99.73
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.045.000.00 1 0.19
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 22.946.011.57 47 0.05
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.630.019.36 166 0.02
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.323.750.00 13 0.01
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.909.600.00 3 0.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 512.178.75 2 0.00
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.190.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.486.638.893.83 7 99.90
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 14.945.947.57 33 0.03
3. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 7.760.803.59 157 0.02
4. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 2.725.054.24 37 0.01
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 5.346.491.04 12 0.01
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.441.240.24 18 0.01
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.371.196.22 69 0.01
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.807.040.00 4 0.01
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 12.350.00 2 0.00
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.500.00 1 0.00
11. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 947.376.00 2 0.00
12. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 65.938.40 1 0.00
13. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 448.800.00 1 0.00
14. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 640.800.00 1 0.00
15. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 216.923.94 6 0.00
16. INTERCITY BROKER AD (17421506) 515.775.39 3 0.00
17. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 825.850.00 2 0.00
18. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 315.197.70 3 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.783.531.739.60 5 32.80
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.980.101.475.00 3 23.33
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.178.242.200.00 3 13.88
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.090.965.000.00 1 12.85
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 654.579.000.00 1 7.71
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 327.289.500.00 1 3.86
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 218.193.000.00 1 2.57
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.664.265.25 1 2.23
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 64.694.224.50 1 0.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.487.260.404.35 17 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 96.551.140.000.00 4 34.48
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.962.610.000.00 4 14.27
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 29.077.870.000.00 4 10.38
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.170.200.000.00 3 9.35
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.193.140.000.00 4 8.28
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.000.000.000.00 3 5.71
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 15.900.000.000.00 4 5.68
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.654.200.000.00 4 3.81
9. MOBI BANKA AD (17138669) 9.283.580.000.00 4 3.32
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 6.000.000.000.00 1 2.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.000.000.000.00 46 100.00