Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 143.109.024.00 805 34.68
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 132.330.952.00 628 32.07
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.234.373.00 202 6.12
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 24.124.659.00 38 5.85
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.840.395.00 122 5.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.209.207.00 290 4.17
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.565.928.00 567 2.80
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.743.000.00 2 1.63
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.411.545.00 106 1.55
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.927.160.00 4 1.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 103.680.440.00 50 25.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 86.825.786.00 106 21.04
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.137.435.00 69 15.30
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 57.274.779.00 312 13.88
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.833.646.00 198 6.75
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.192.800.00 221 6.35
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.424.427.00 1613 2.04
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.215.046.00 69 1.99
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.588.023.00 22 1.84
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.254.713.00 52 1.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.115.000.00 39 95.07
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.146.224.00 2 4.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.371.000.00 1 87.57
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.372.170.00 9 5.90
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 397.000.00 4 1.71
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 378.054.00 2 1.63
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 277.000.00 4 1.19
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 209.000.00 1 0.90
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.000.00 7 0.39
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 56.000.00 1 0.24
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 39.000.00 4 0.17
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.000.00 3 0.15


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 416.072.642.41 1 78.45
2. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 8.38
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.421.780.41 14 5.36
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.544.140.96 71 4.82
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.413.376.22 3 2.72
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 960.000.00 1 0.18
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 535.644.48 2 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 416.072.642.41 1 78.45
2. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 8.38
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.194.339.59 7 5.13
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.613.054.98 35 4.45
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.505.849.30 20 1.79
6. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 2.734.787.16 5 0.52
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.363.245.92 1 0.45
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 981.277.82 8 0.19
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 960.000.00 1 0.18
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 875.182.98 4 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.936.806.915.51 5 34.44
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.651.451.193.75 9 21.18
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.024.444.000.00 1 17.55
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.009.122.000.00 1 11.66
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 602.736.600.00 1 3.50
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 602.736.600.00 1 3.50
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 543.703.931.45 2 3.15
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 401.824.400.00 1 2.33
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 235.425.782.59 2 1.37
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 227.387.781.40 1 1.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.236.143.278.70 25 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 23.000.000.000.00 3 20.91
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.184.460.000.00 2 16.53
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.403.060.000.00 2 12.18
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 12.802.740.000.00 4 11.64
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.500.000.000.00 3 10.45
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.834.580.000.00 3 8.94
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.800.000.000.00 2 5.27
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.000.000.000.00 1 3.64
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.000.000.000.00 1 3.64
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.693.530.000.00 3 2.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 110.000.000.000.00 32 100.00