Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 90.78
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 167.679.059.00 63 2.95
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 97.418.396.00 286 1.72
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.243.419.00 167 1.50
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 55.852.236.00 523 0.98
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.964.900.00 61 0.63
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.112.633.00 8 0.42
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.086.968.00 43 0.35
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.964.983.00 8 0.21
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.800.762.00 500 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.213.556.826.00 71 91.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 172.297.265.00 43 3.03
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 83.228.889.00 1009 1.47
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 62.612.944.00 50 1.10
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 42.097.625.00 189 0.74
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.156.222.00 170 0.44
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 22.367.976.00 51 0.39
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.013.058.00 156 0.26
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.332.798.00 86 0.20
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.929.463.00 52 0.16


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.315.876.00 192 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.762.366.00 185 50.78
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.457.600.00 1 18.46
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.600.000.00 1 12.02
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.228.800.00 1 9.23
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.109.106.00 1 8.33
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 158.004.00 3 1.19


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.601.981.517.94 1 95.93
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 451.547.406.67 4 2.46
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 131.678.065.00 749 0.72
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 82.612.500.00 1 0.45
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.997.248.00 4 0.31
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.802.078.15 64 0.11
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.048.857.00 46 0.01
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 378.963.83 1 0.00
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 680.000.00 2 0.00
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 134.400.00 19 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.602.041.517.94 2 95.94
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 451.559.706.67 17 2.46
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 131.299.735.00 740 0.72
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 82.612.500.00 1 0.45
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.296.223.05 5 0.20
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 35.046.400.00 1 0.19
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.205.947.00 44 0.03
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.022.210.45 4 0.01
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 931.860.65 6 0.01
10. ABC BROKER (20425512) 191.00 1 0.00
11. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 115.555.00 2 0.00
12. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 60.000.00 1 0.00
13. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 1.400.00 1 0.00
14. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 84.700.00 11 0.00
15. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 700.00 1 0.00
16. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 105.350.00 11 0.00
17. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 378.963.83 1 0.00
18. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 53.000.00 41 0.00
19. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 45.076.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.599.235.429.50 21 72.34
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.613.436.000.00 4 14.14
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.060.174.339.69 4 6.32
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.946.814.400.00 3 5.97
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 204.771.400.00 1 0.63
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 196.662.452.56 2 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.621.094.021.75 35 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.016.040.000.00 4 51.44
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.523.960.000.00 4 14.78
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.299.640.000.00 4 8.86
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.098.040.000.00 4 6.76
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 6.046.030.000.00 4 5.76
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.449.810.000.00 2 4.24
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.000.000.000.00 1 3.81
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.844.600.000.00 2 3.66
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 631.880.000.00 1 0.60
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 90.000.000.00 4 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 105.000.000.000.00 30 100.00