Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 30.684.542.770.00 4 75.31
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.943.602.787.00 832 9.68
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.872.500.375.00 5993 4.60
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.238.121.217.00 946 3.04
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 592.362.797.00 4978 1.45
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 502.468.866.00 1612 1.23
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 0.89
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 348.982.650.00 120 0.86
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 288.793.323.00 435 0.71
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 226.952.399.00 6617 0.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.769.942.477.00 593 77.97
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.311.755.131.00 321 5.67
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.695.127.349.00 526 4.16
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 769.502.955.00 2496 1.89
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 705.685.885.00 2364 1.73
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 521.632.760.00 15 1.28
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 498.054.792.00 774 1.22
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 469.232.480.00 3622 1.15
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 397.948.950.00 653 0.98
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 357.484.214.00 14218 0.88


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.981.224.480.00 625 47.54
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 794.559.400.00 271 19.07
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 574.606.666.26 528 13.79
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 272.150.262.00 412 6.53
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 229.832.276.00 204 5.52
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 3.07
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 1.88
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.474.324.76 74 1.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.633.320.00 34 0.47
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.895.751.00 29 0.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.058.740.967.78 242 25.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 586.371.960.58 313 14.07
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 335.695.206.14 149 8.06
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 254.043.475.02 469 6.10
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 251.228.470.24 359 6.03
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 250.034.154.32 41 6.00
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 220.348.542.32 4 5.29
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 3.59
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 145.452.688.78 41 3.49
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 3.28


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.816.220.377.77 328 51.09
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.059.386.355.29 5 22.37
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.639.078.919.69 149 19.67
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.137.621.187.43 8328 2.38
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.819.386.40 3 1.05
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 818.980.094.37 2799 0.91
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 0.62
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 506.029.001.62 4784 0.56
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 447.463.360.97 449 0.50
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 280.596.169.65 2 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.105.806.712.75 1032 51.41
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.015.282.028.38 116 22.32
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.608.216.078.94 8 19.64
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.813.329.142.84 3997 2.02
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.486.690.925.58 10 1.66
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 800.498.525.35 1863 0.89
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 572.692.304.45 1746 0.64
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 483.816.777.35 4754 0.54
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 139.237.436.32 597 0.16
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.543.110.00 6 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.918.782.926.09 86 31.63
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 43.908.397.015.29 85 16.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.212.215.236.00 14 11.25
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 23.339.485.223.58 22 8.69
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.248.899.653.72 25 8.29
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.068.102.275.54 29 5.61
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 4.67
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.055.591.474.00 4 3.00
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 2.61
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.769.912.850.00 10 1.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 268.484.435.582.80 336 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 740.283.630.000.00 36 29.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 269.156.540.000.00 34 10.68
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 261.200.870.000.00 33 10.36
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 247.807.510.000.00 42 9.83
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 172.227.080.000.00 36 6.83
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 171.697.840.000.00 31 6.81
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 161.341.880.000.00 45 6.40
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 113.362.610.000.00 27 4.50
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 106.421.000.000.00 41 4.22
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 80.366.970.000.00 15 3.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.521.000.000.000.00 481 100.00