Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 563.969.714.00 73 36.81
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 519.205.544.00 15850 33.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.927.064.00 1226 6.59
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.541.545.00 2800 6.56
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.217.029.00 1959 3.60
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.073.619.00 4974 2.55
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.222.507.00 53 2.04
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.959.554.00 83 1.37
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.239.876.00 2628 1.32
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.782.951.00 108 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 670.538.908.00 224 43.77
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 213.968.745.00 349 13.97
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 159.833.242.00 244 10.43
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 158.261.640.00 1566 10.33
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 60.524.689.00 448 3.95
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 60.292.496.00 462 3.94
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.911.456.00 1658 3.13
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 38.494.380.00 24159 2.51
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.901.919.00 1572 1.56
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.358.073.00 141 1.33


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 140.646.500.00 214 67.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.851.700.00 72 13.84
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.381.510.00 139 5.94
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.459.100.00 96 4.06
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.223.245.00 66 2.99
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.549.000.00 41 1.70
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 2.916.591.00 47 1.40
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.822.400.00 11 1.35
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.722.840.00 25 0.83
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 665.000.00 2 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.674.618.00 145 33.90
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 48.946.627.00 174 23.48
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.833.400.00 49 10.95
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.695.340.00 10 8.01
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.620.276.00 100 4.14
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.891.746.00 84 3.79
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.514.500.00 6 2.17
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.017.500.00 2 1.45
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.839.420.00 9 1.36
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 2.692.250.00 1 1.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.961.788.000.00 1 97.40
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 840.487.711.92 1 2.05
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 126.165.500.00 1121 0.31
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 69.833.700.00 396 0.17
5. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 10.555.000.00 8 0.03
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.197.500.00 94 0.02
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.158.500.00 121 0.01
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.539.068.00 37 0.01
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.870.400.00 352 0.01
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 150.800.00 25 0.00
11. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.600.00 1 0.00
12. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.735.020.00 64 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 40.802.275.711.92 2 99.45
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 120.865.608.00 1095 0.29
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 38.363.875.00 249 0.09
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 10.555.000.00 8 0.03
5. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 9.309.875.00 34 0.02
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 4.175.575.00 354 0.01
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.106.200.00 3 0.01
8. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 3.184.725.00 27 0.01
9. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 2.236.895.00 69 0.01
10. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 3.378.350.00 24 0.01
11. FIDELITY BROKER AD (08737606) 3.243.169.00 65 0.01
12. CAPITAL KONSALTING A.D. (20420669) 2.476.175.00 5 0.01
13. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.898.975.00 27 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.677.528.04 29 39.45
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.221.118.84 12 28.72
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 843.143.00 5 19.83
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 156.926.91 88 3.69
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 142.974.24 27 3.36
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 77.794.69 44 1.83
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.859.04 30 0.77
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 31.639.70 12 0.74
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.407.90 9 0.62
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 14.922.91 9 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.280.367.37 5 30.11
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.068.005.32 80 25.12
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 702.482.00 1 16.52
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 460.987.71 3 10.84
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 245.303.45 6 5.77
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 165.027.67 28 3.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 66.124.44 5 1.56
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 66.440.87 59 1.56
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.825.38 30 1.48
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 38.034.84 7 0.89


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 324.357.43 1 67.47
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 95.444.52 71 19.85
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 35.003.23 24 7.28
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.849.67 6 2.88
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 12.074.84 2 2.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 324.357.43 1 67.47
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 95.444.52 71 19.85
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 35.003.23 24 7.28
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.849.67 6 2.88
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.664.76 1 2.43
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 410.08 1 0.09


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.486.587.403.19 32 44.51
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.869.177.250.00 4 13.46
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.708.527.600.00 1 8.02
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.139.018.400.00 1 5.34
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 884.347.000.00 1 4.15
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 861.650.539.30 3 4.04
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 822.660.870.88 4 3.86
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 787.068.830.00 2 3.69
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 779.989.418.94 5 3.66
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 547.722.538.40 2 2.57
11. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 547.905.005.10 6 2.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.313.293.621.17 71 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.500.000.000.00 4 28.48
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.500.000.000.00 4 9.24
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.500.000.000.00 4 9.24
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.000.000.000.00 4 9.05
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.500.000.000.00 3 5.85
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.100.000.000.00 4 5.32
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.400.000.000.00 4 5.05
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.400.000.000.00 4 4.68
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.300.000.000.00 4 3.51
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.800.000.000.00 4 2.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 265.130.000.000.00 91 100.00