Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.255.054.500.00 8 73.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 282.924.123.00 5587 9.17
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 163.488.557.00 5753 5.30
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 130.448.034.00 8125 4.23
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 86.538.506.00 1681 2.80
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.672.909.00 4462 0.90
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 24.755.143.00 47 0.80
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 22.958.609.00 2254 0.74
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 21.213.620.00 174 0.69
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 20.851.766.00 22 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.241.254.500.00 1 40.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.217.963.163.00 99 39.47
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 224.965.233.00 220 7.29
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.439.529.00 990 3.71
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 62.502.745.00 138 2.03
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 52.098.631.00 26181 1.69
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.990.074.00 526 1.56
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.035.602.00 498 1.10
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 20.750.793.00 43 0.67
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.616.847.00 86 0.51


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.156.870.00 54 43.86
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 40.880.669.00 277 38.84
3. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 13.020.300.00 366 12.37
4. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 1.923.274.08 498 1.83
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.644.000.00 31 1.56
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.621.200.00 4 1.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.161.760.00 4 26.76
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.967.036.00 148 18.97
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 18.386.895.00 134 17.47
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.097.921.20 64 8.64
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.137.159.00 35 4.88
6. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 4.457.509.12 152 4.24
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.953.068.96 22 3.76
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.363.750.00 70 3.20
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.423.385.20 447 2.30
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.876.700.00 39 1.78


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.471.798.19 6 60.24
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.170.756.80 125 14.47
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.547.551.19 4 7.20
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.332.374.60 1 7.02
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.183.525.00 279 6.90
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.656.465.00 8 3.08
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 912.025.20 3 0.77
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 369.253.08 1 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.241.887.04 11 41.50
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.668.089.10 8 24.16
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.253.772.25 6 9.49
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.019.983.97 2 9.29
5. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 7.694.400.00 31 6.49
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.537.780.00 115 2.98
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.678.400.00 104 2.26
8. ABC BROKER (20425512) 1.284.465.00 36 1.08
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.256.400.00 11 1.06
10. FIDELITY BROKER AD (08737606) 813.000.00 77 0.69


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.920.554.88 4 46.65
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.183.945.61 57 28.76
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 384.941.58 151 9.35
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 168.081.87 14 4.08
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 141.887.17 9 3.45
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 112.954.92 37 2.74
7. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 109.399.79 51 2.66
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.398.88 30 0.86
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.527.35 9 0.55
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.893.13 11 0.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.031.882.12 32 49.35
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.304.497.84 103 31.68
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 294.958.36 7 7.16
4. EUROBANK A.D. (17171178) 196.595.81 129 4.77
5. MOBI BANKA AD (17138669) 66.147.19 3 1.61
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 49.262.29 27 1.20
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 43.081.36 34 1.05
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 34.424.62 6 0.84
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.494.55 15 0.76
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 24.321.81 8 0.59


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 462.741.58 143 89.47
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.475.90 21 6.47
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 10.165.29 11 1.97
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.647.13 10 1.48
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.144.50 1 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 472.906.87 154 91.44
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.475.90 21 6.47
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.647.13 10 1.48
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.144.50 1 0.61


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.798.992.625.52 20 51.37
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.669.120.400.00 4 12.76
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.342.476.260.51 6 9.13
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.322.986.600.00 5 9.08
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.290.152.645.60 4 3.53
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.283.337.139.28 5 3.51
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 862.272.950.00 4 2.36
8. EUROBANK A.D. (17171178) 703.530.400.00 1 1.92
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 613.251.700.00 2 1.68
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 492.616.100.00 6 1.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 36.592.727.424.66 69 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 20.697.353.100.00 69 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.229.153.600.00 39 59.09
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.542.298.900.00 4 17.11
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.328.000.600.00 15 11.25
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.058.400.000.00 6 9.95
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 373.500.000.00 3 1.80
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 166.000.000.00 2 0.80