Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 536.995.870.00 9 32.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 290.297.362.00 22174 17.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 238.189.281.00 1212 14.40
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 221.442.343.00 14380 13.39
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.748.365.00 6392 5.79
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 55.674.737.00 71 3.37
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.492.052.00 7887 3.17
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 31.705.941.00 58 1.92
9. MOBI BANKA AD (17138669) 25.959.763.00 487 1.57
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 23.602.380.00 947 1.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 568.598.722.00 359 34.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 303.605.622.00 3106 18.36
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 143.296.313.00 138 8.66
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 141.252.454.00 360 8.54
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 120.940.607.00 2456 7.31
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 80.597.503.00 44360 4.87
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.070.620.00 679 3.81
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.157.979.00 3186 2.79
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.731.901.00 784 2.40
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.746.718.00 50 2.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.025.350.00 105 57.37
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.269.650.00 251 28.31
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.783.000.00 83 10.51
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.464.000.00 32 3.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 17.953.200.00 4 27.82
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.476.800.00 60 20.88
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.445.450.00 116 11.54
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 6.315.500.00 77 9.79
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.186.050.00 59 9.58
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.760.350.00 61 7.38
7. MOBI BANKA AD (17138669) 1.855.250.00 24 2.87
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.763.000.00 25 2.73
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.014.000.00 2 1.57
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 585.600.00 3 0.91


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 31.440.295.62 1227 61.60
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 17.027.629.00 2 33.36
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.077.603.40 20 4.07
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 477.372.00 2 0.94
5. MOBI BANKA AD (17138669) 10.000.00 1 0.02
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 6.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 17.027.629.00 2 33.36
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.925.085.54 4 21.41
3. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 10.695.978.06 465 20.96
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.066.802.88 751 19.72
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 789.202.30 3 1.55
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 323.901.10 1 0.63
7. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 268.429.14 10 0.53
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 261.800.00 11 0.51
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 255.735.00 1 0.50
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 221.637.00 1 0.43


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.462.515.06 41 65.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 483.190.06 41 12.84
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 257.998.16 48 6.86
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 225.867.81 13 6.00
5. MOBI BANKA AD (17138669) 175.343.08 59 4.66
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 62.956.13 2 1.67
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.696.69 24 0.74
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.944.91 7 0.58
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 16.809.77 12 0.45
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.923.68 7 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.434.811.77 14 64.72
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 413.148.61 21 10.98
3. EUROBANK A.D. (17171178) 367.130.44 128 9.76
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 173.290.22 28 4.61
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 161.184.96 26 4.28
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 87.766.89 10 2.33
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 51.200.77 3 1.36
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 27.521.82 17 0.73
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.758.11 5 0.47
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.197.56 2 0.27


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 355.058.40 3 53.74
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.575.50 2 21.58
3. EUROBANK A.D. (17171178) 140.197.87 106 21.22
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.806.14 15 1.94
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 10.070.63 14 1.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 350.522.27 2 53.05
2. EUROBANK A.D. (17171178) 140.197.87 106 21.22
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 102.564.00 1 15.52
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.817.64 16 7.99
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 10.070.63 14 1.52
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.536.13 1 0.69


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.556.974.944.66 33 70.48
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.296.111.600.00 5 9.46
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.760.358.300.00 5 5.05
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.656.717.453.12 5 4.75
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 753.977.313.65 8 2.16
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 712.263.000.00 1 2.04
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 501.687.234.68 3 1.44
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 442.173.500.00 1 1.27
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 386.880.765.20 3 1.11
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 203.232.376.00 1 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 34.843.763.357.23 73 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.500.000.000.00 4 22.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.000.000.000.00 4 12.85
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.500.000.000.00 4 9.41
4. EUROBANK A.D. (17171178) 17.500.000.000.00 4 8.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.000.000.000.00 4 6.43
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.000.000.000.00 4 5.51
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.150.000.000.00 4 4.20
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.500.000.000.00 4 3.90
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.000.000.00 3 3.67
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.000.000.000.00 4 3.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 217.850.000.000.00 86 100.00