Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 222.422.261.00 3980 32.78
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 127.884.148.00 8146 18.85
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 106.319.896.00 2987 15.67
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 67.751.704.00 8839 9.98
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 49.508.641.00 2368 7.30
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.366.426.00 3650 3.15
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 21.390.831.00 506 3.15
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 15.230.271.00 361 2.24
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.877.887.00 431 1.90
10. MOBI BANKA AD (17138669) 6.120.759.00 31 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 146.161.994.00 259 21.54
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 116.367.438.00 1672 17.15
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 113.680.653.00 476 16.75
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 73.486.413.00 2012 10.83
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 49.390.503.00 23021 7.28
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.700.444.00 580 5.85
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 39.458.786.00 444 5.82
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.007.686.00 1894 4.27
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 14.873.528.00 216 2.19
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.029.234.00 177 1.92


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.167.950.00 350 93.09
2. MOBI BANKA AD (17138669) 1.121.500.00 39 4.71
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 525.000.00 39 2.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.426.100.00 304 73.17
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.838.400.00 22 11.92
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.372.850.00 19 5.76
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.121.500.00 39 4.71
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 775.000.00 40 3.25
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 163.150.00 2 0.69
7. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 70.000.00 1 0.29
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 47.450.00 1 0.20


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 69.996.450.00 380 54.40
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.368.828.80 4 8.84
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 9.994.153.00 67 7.77
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.751.744.00 53 6.02
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 7.162.886.00 43 5.57
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.905.000.00 63 5.37
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.527.188.07 21 5.07
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.970.453.35 661 4.64
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.712.581.20 1 1.33
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.019.520.00 4 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 50.943.720.45 968 39.59
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.238.858.40 4 25.05
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.980.730.00 188 13.20
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.345.788.45 4 8.04
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.201.020.81 3 4.82
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.032.882.10 17 1.58
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.833.226.00 31 1.42
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.807.183.46 12 1.40
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.127.660.35 5 0.88
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 1.098.812.00 1 0.85


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 472.089.77 199 26.85
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 467.058.81 7 26.57
3. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 284.515.37 11 16.18
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 170.943.23 50 9.72
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 117.150.01 40 6.66
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 102.187.51 71 5.81
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.063.75 9 1.71
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.162.36 21 1.66
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 26.119.52 16 1.49
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 24.587.66 39 1.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 618.016.65 187 35.16
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 249.000.00 1 14.16
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 190.157.56 104 10.82
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 168.939.57 14 9.61
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 128.006.45 11 7.28
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 111.143.70 21 6.32
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 80.413.23 5 4.57
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 66.591.00 48 3.79
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 39.209.32 53 2.23
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 36.006.74 14 2.05


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.293.745.33 4 90.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 788.052.60 2 6.90
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 294.285.13 157 2.58
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.592.44 29 0.29
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.210.10 12 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.181.755.30 3 89.18
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 900.042.63 3 7.88
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 294.285.13 157 2.58
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.592.44 29 0.29
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.210.10 12 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.493.088.864.59 20 40.70
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.323.214.140.60 4 15.42
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.322.784.000.00 1 15.41
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 512.044.500.00 2 5.97
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 483.847.800.00 2 5.64
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 443.218.000.00 2 5.16
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 300.007.411.20 1 3.50
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 211.645.440.00 1 2.47
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 176.371.200.00 1 2.06
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 155.523.670.27 2 1.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.582.053.029.06 40 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.500.000.000.00 2 24.44
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.500.000.000.00 2 11.58
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.450.000.000.00 4 11.45
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.600.000.000.00 4 9.26
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.000.000.000.00 2 7.72
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.900.000.000.00 1 7.46
7. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 2.850.000.000.00 4 7.33
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 2.270.000.000.00 4 5.84
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.800.000.000.00 4 4.63
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.000.000.000.00 1 2.57
11. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.000.000.000.00 2 2.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 38.870.000.000.00 36 100.00