Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 193.996.638.00 6584 26.83
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 159.458.471.00 6242 22.06
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 143.634.322.00 5251 19.87
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 71.055.472.00 9279 9.83
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.128.285.00 764 5.27
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.266.861.00 2024 3.63
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.755.495.00 585 3.42
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 17.739.880.00 6 2.45
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 16.549.408.00 250 2.29
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.926.950.00 262 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 134.081.482.00 141 18.55
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 93.565.464.00 918 12.94
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.461.580.00 623 10.71
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.311.863.00 514 8.76
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 57.254.193.00 28264 7.92
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 56.173.884.00 119 7.77
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 56.196.447.00 226 7.77
8. MOBI BANKA AD (17138669) 42.137.928.00 43 5.83
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 39.303.413.00 84 5.44
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.967.482.00 70 2.62


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.420.815.00 18 30.21
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.300.000.00 12 29.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.194.400.00 166 14.99
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.958.425.00 5 13.38
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 782.000.00 5 5.34
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 528.000.00 6 3.61
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 452.000.00 26 3.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.655.370.00 68 31.81
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.538.140.00 40 31.01
3. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.708.385.00 1 11.67
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 520.000.00 1 3.55
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 510.155.00 20 3.49
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 400.300.00 31 2.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 392.200.00 2 2.68
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 358.095.00 6 2.45
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 351.600.00 20 2.40
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 335.000.00 13 2.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.388.107.500.00 1 76.98
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 704.142.750.71 59 12.35
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 292.309.774.00 1158 5.13
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 220.744.896.44 230 3.87
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 61.504.022.00 18 1.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.675.553.00 4 0.20
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 9.136.324.00 46 0.16
8. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 4.244.070.00 8 0.07
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.445.085.66 4 0.06
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.438.522.00 63 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.388.107.500.00 1 76.98
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 826.811.596.36 5 14.50
3. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 195.637.510.60 431 3.43
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 73.144.723.68 46 1.28
5. WISE BROKER (17252461) 53.337.515.40 129 0.94
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 24.800.422.90 394 0.44
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 23.114.162.27 42 0.41
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.147.469.65 20 0.41
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.583.606.40 2 0.29
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.801.089.00 83 0.24


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 203.396.13 99 19.22
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 161.000.00 1 15.21
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 160.520.89 21 15.17
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 145.898.88 90 13.79
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 145.324.87 54 13.73
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.841.99 38 6.41
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.001.78 8 3.97
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.862.52 23 3.58
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.610.99 2 3.46
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 16.938.46 14 1.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 347.768.96 14 32.86
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 255.996.31 82 24.19
3. EUROBANK A.D. (17171178) 129.018.71 77 12.19
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 121.585.91 56 11.49
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 86.620.12 46 8.18
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 28.995.58 16 2.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 26.645.19 20 2.52
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.059.67 18 1.42
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.357.53 7 1.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.440.09 5 0.70


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.522.065.82 11 99.04
2. EUROBANK A.D. (17171178) 165.799.14 93 0.76
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.904.71 19 0.16
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.934.07 5 0.03
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.050.64 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.495.116.28 11 98.91
2. EUROBANK A.D. (17171178) 165.799.14 93 0.76
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.904.71 19 0.16
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 30.000.18 1 0.14
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.934.07 5 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.063.230.338.40 10 36.54
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.433.381.600.00 2 17.76
3. EUROBANK A.D. (17171178) 2.734.188.000.00 2 14.15
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.559.512.800.00 2 13.24
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 887.276.678.40 3 4.59
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 714.766.280.00 2 3.70
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 671.079.000.00 2 3.47
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 601.010.020.00 1 3.11
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 193.874.200.00 1 1.00
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 180.165.117.39 2 0.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.327.559.898.37 32 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 12.846.696.800.00 62 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.588.000.000.00 19 35.71
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.571.000.000.00 31 27.80
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.743.000.000.00 3 13.57
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.411.000.000.00 4 10.98
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 830.000.000.00 1 6.46
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 398.400.000.00 2 3.10
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 199.996.800.00 1 1.56
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 105.300.000.00 1 0.82