Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.323.430.000.00 2 68.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 211.666.676.00 8992 10.99
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 59.893.545.00 13 3.11
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 59.259.397.00 190 3.08
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 51.888.315.00 6949 2.69
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.532.081.00 1695 2.68
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.792.000.00 36 1.44
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.889.088.00 1513 1.24
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 22.825.320.00 29 1.18
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.810.421.00 853 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.323.430.000.00 2 68.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 96.120.966.00 809 4.99
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 77.021.014.00 375 4.00
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 74.204.508.00 71 3.85
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 65.403.354.00 491 3.40
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 58.230.900.00 5 3.02
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 45.122.251.00 44 2.34
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 40.084.037.00 22062 2.08
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 38.161.995.00 66 1.98
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 29.412.793.00 4 1.53


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 142.758.410.00 92 84.62
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.707.940.00 68 8.13
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.388.628.00 44 3.79
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 5.857.320.00 115 3.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 78.200.418.00 34 46.35
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.143.069.00 50 29.72
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.636.950.00 136 8.08
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.187.340.00 4 3.67
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.282.000.00 24 3.13
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.670.857.00 9 2.77
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.015.746.00 11 1.79
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.698.025.00 27 1.60
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.505.000.00 2 0.89
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.129.000.00 2 0.67


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.001.144.220.70 1320 81.91
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 145.934.900.00 855 11.94
3. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 24.925.665.00 43 2.04
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 21.127.318.00 235 1.73
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.120.992.64 1 0.58
6. Sberbank Srbija a.d. - Broker (77792247) 6.424.964.00 86 0.53
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.112.393.00 40 0.42
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.031.402.55 4 0.41
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.429.925.20 1 0.28
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.310.000.00 3 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 435.941.771.33 702 35.67
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 167.379.163.84 4 13.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 165.878.509.90 86 13.57
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 145.342.736.06 542 11.89
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 139.525.378.62 266 11.42
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.122.762.08 282 4.35
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.206.741.62 13 2.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 19.727.823.56 10 1.61
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 13.751.561.68 14 1.13
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 11.701.872.68 7 0.96


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 475.347.90 178 47.78
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 344.010.93 62 34.58
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 59.329.14 26 5.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.851.66 29 2.90
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 20.712.54 10 2.08
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.942.32 11 1.50
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 12.549.83 2 1.26
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.296.88 7 0.93
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 8.574.56 2 0.86
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.372.01 3 0.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 369.152.17 110 37.10
2. EUROBANK A.D. (17171178) 154.296.30 61 15.51
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 152.104.63 11 15.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.607.97 11 6.49
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 54.094.77 20 5.44
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 48.777.54 31 4.90
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.429.01 33 4.87
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 46.254.80 23 4.65
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.465.46 10 2.06
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.709.16 8 0.88


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.034.064.98 10 98.20
2. EUROBANK A.D. (17171178) 198.332.30 76 1.49
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.356.39 3 0.15
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 16.642.66 24 0.13
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.044.40 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.037.109.38 11 98.23
2. EUROBANK A.D. (17171178) 198.332.30 76 1.49
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.356.39 3 0.15
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 16.642.66 24 0.13


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.918.768.332.06 28 74.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.455.321.409.28 5 17.46
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 484.104.000.00 1 1.90
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 397.725.943.20 2 1.56
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 340.301.980.00 2 1.33
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 333.751.248.12 3 1.31
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 217.323.750.00 1 0.85
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 131.652.473.64 2 0.52
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 99.967.476.00 1 0.39
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 96.820.800.00 1 0.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.510.621.946.54 49 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 25.029.209.700.00 91 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 17.508.551.200.00 56 69.95
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.922.313.800.00 4 11.68
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.839.844.400.00 18 7.35
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 796.800.000.00 4 3.18
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 790.500.300.00 3 3.16
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 498.000.000.00 1 1.99
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 373.500.000.00 4 1.49
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 299.700.000.00 1 1.20