Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.255.885.00 15006 33.46
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 146.976.539.00 14653 16.60
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.794.516.00 4422 13.64
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 53.050.018.00 501 5.99
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 52.188.066.00 40 5.89
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 47.515.707.00 2712 5.37
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.692.231.00 6150 4.60
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.738.730.00 2564 3.02
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.796.459.00 25 2.35
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 18.991.223.00 821 2.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 149.259.065.00 604 16.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.962.455.00 147 16.15
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.431.196.00 1085 14.51
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 88.922.472.00 45380 10.04
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 72.324.582.00 115 8.17
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.255.886.00 609 7.26
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.521.501.00 168 7.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.909.089.00 114 5.75
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 23.693.886.00 16 2.68
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 22.410.280.00 42 2.53


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.566.128.500.00 17 78.86
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.000.110.724.00 269 17.27
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 202.242.150.00 217 3.49
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.000.000.00 24 0.19
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.419.988.00 106 0.13
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.358.700.00 8 0.02
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.195.200.00 20 0.02
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 513.380.00 41 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.560.288.395.00 9 78.76
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 734.500.000.00 3 12.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 238.690.265.00 158 4.12
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.079.769.00 137 1.00
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.851.350.00 13 0.96
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.575.976.00 129 0.84
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.439.877.00 14 0.68
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.109.955.00 29 0.26
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 10.784.900.00 5 0.19
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.238.438.00 18 0.16


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 335.070.841.66 562 65.62
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.647.893.00 961 17.16
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 43.816.254.93 7 8.58
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.987.049.27 50 2.93
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.767.774.83 2 1.72
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.137.614.40 158 1.59
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.135.212.20 3 1.20
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.718.100.00 668 0.73
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 866.000.00 68 0.17
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 670.144.38 10 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 74.336.622.00 8 14.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 63.117.028.62 41 12.36
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 58.319.684.00 599 11.42
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 39.767.401.89 157 7.79
5. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 32.326.084.40 217 6.33
6. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 29.217.346.20 87 5.72
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.076.776.00 66 4.13
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.007.302.92 60 3.33
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.554.465.26 20 3.05
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 11.802.329.00 16 2.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 5.943.739.02 12 56.26
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.753.636.51 39 26.06
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 875.224.50 6 8.28
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 314.708.21 60 2.98
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 250.830.25 136 2.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 197.678.51 18 1.87
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 180.280.81 35 1.71
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.154.67 3 0.12
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.835.93 8 0.09
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.526.19 6 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.769.411.80 11 45.14
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.464.770.53 6 13.86
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.104.723.73 106 10.46
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.010.284.81 2 9.56
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 928.054.54 20 8.78
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 656.982.50 15 6.22
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 248.689.36 78 2.35
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 176.766.76 5 1.67
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.857.09 11 0.42
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.417.97 21 0.30


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.670.620.69 34 71.07
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.157.983.39 5 11.22
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.795.027.79 1 9.33
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.600.747.58 2 8.32
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 8.135.01 9 0.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.601.06 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.670.620.69 34 71.07
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.153.888.32 2 11.20
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.798.323.29 3 9.35
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.601.547.15 3 8.33
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 8.135.01 9 0.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.601.06 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.209.513.041.45 14 27.28
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.871.747.567.25 10 22.22
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.084.130.600.00 6 11.67
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.882.390.100.00 5 10.91
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.703.357.200.00 3 6.44
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.554.282.937.18 7 5.88
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 999.460.738.21 2 3.78
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 874.490.000.00 3 3.31
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 519.150.063.33 2 1.96
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 488.498.100.00 2 1.85

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 26.429.611.297.42 61 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.000.000.000.00 5 35.76
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.000.000.000.00 4 25.75
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.000.000.000.00 2 17.17
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.000.000.000.00 3 4.29
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.500.000.000.00 2 3.58
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.500.000.000.00 2 3.58
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.700.000.000.00 3 2.43
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.700.000.000.00 2 2.43
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.000.000.000.00 2 1.43
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 800.000.000.00 1 1.14
11. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 800.000.000.00 3 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 69.800.000.000.00 33 99.86
2. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 101.250.000.00 1 0.14