Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 206.889.242.00 3220 20.73
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 153.671.851.00 12266 15.40
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 151.645.000.00 4 15.20
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 106.752.582.00 8456 10.70
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 102.839.443.00 27 10.31
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 58.422.123.00 3505 5.85
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 57.279.524.00 1416 5.74
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.316.377.00 946 4.24
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 40.249.123.00 450 4.03
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 18.675.253.00 2332 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 169.113.530.00 50 16.95
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 161.247.785.00 93 16.16
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 125.426.731.00 1224 12.57
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 115.789.867.00 110 11.60
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 73.870.159.00 55 7.40
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 64.196.233.00 198 6.43
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 59.311.409.00 30973 5.94
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.849.992.00 484 5.70
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.447.525.00 525 5.56
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 39.865.291.00 137 4.00


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 212.552.150.00 98 72.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.740.667.00 73 12.24
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.499.400.00 103 6.33
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 12.597.200.00 27 4.31
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 12.373.800.00 200 4.24
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 255.000.00 1 0.09
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.400.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.391.448.00 89 34.38
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.641.000.00 2 12.89
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.100.000.00 1 11.68
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.920.729.00 128 10.93
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.491.291.00 24 8.39
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.126.737.00 76 8.26
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 11.399.400.00 1 3.90
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.574.730.00 11 2.59
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.534.000.00 17 1.21
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.236.650.00 2 1.11


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 31.044.244.74 19 52.80
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.899.640.70 18 10.03
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.211.549.15 97 8.86
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.088.891.54 59 6.95
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 3.894.690.00 14 6.62
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.636.455.35 5 6.18
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.643.550.20 1 4.50
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.043.385.00 25 1.77
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 838.437.60 1 1.43
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 237.239.70 1 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.166.894.79 19 42.80
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.637.829.69 29 7.89
3. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 4.054.546.49 2 6.90
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.961.387.76 12 6.74
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.855.913.65 2 6.56
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.773.898.80 3 6.42
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.697.004.67 9 6.29
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.389.834.92 2 2.36
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.066.028.13 82 1.81
10. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 1.055.040.98 17 1.79


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 814.003.84 50 50.80
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 346.293.39 174 21.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 208.347.18 49 13.00
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 73.054.69 4 4.56
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 71.288.05 1 4.45
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.204.49 6 2.13
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.590.76 19 0.91
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.209.15 19 0.82
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 10.910.42 8 0.68
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.376.77 5 0.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 743.079.39 17 46.38
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 210.550.37 11 13.14
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 140.402.47 93 8.76
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 90.259.62 91 5.63
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 85.515.45 12 5.34
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 69.979.04 38 4.37
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 68.438.08 19 4.27
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 66.047.48 1 4.12
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.553.14 10 2.78
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 24.463.46 8 1.53


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.512.661.02 10 95.66
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 174.137.22 65 3.02
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.094.48 14 0.57
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 30.555.11 3 0.53
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.106.40 6 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.512.661.02 10 95.66
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 174.137.22 65 3.02
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 33.094.48 14 0.57
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 29.836.86 2 0.52
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.106.40 6 0.21
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 718.25 1 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.750.512.563.42 13 35.47
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.158.932.765.57 3 23.61
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.293.744.651.36 2 10.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.927.282.300.00 6 8.82
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.462.141.744.25 8 6.69
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.106.479.283.24 2 5.06
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 770.162.600.00 2 3.52
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 412.019.956.64 1 1.89
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 352.103.771.00 2 1.61
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 206.239.750.00 1 0.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.853.556.381.48 44 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 803.800.000.00 6 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 415.000.000.00 4 51.63
2. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 388.800.000.00 2 48.37