Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 557.772.112.00 13514 41.11
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.444.158.00 9668 14.48
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 128.228.025.00 6341 9.45
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 125.460.227.00 239 9.25
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 92.648.650.00 28 6.83
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.259.229.00 9516 3.63
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.416.770.00 5763 3.35
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 37.213.891.00 21 2.74
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 26.794.680.00 35 1.97
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 22.393.713.00 956 1.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 562.255.689.00 268 41.44
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 166.127.991.00 3021 12.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 133.331.437.00 2175 9.83
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 92.546.956.00 301 6.82
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 73.502.688.00 288 5.42
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 66.654.660.00 593 4.91
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 50.766.443.00 35030 3.74
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.964.495.00 774 2.65
9. JUBMES BANKA - broker (77074433) 35.892.104.00 4 2.65
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.948.910.00 2759 2.28


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.209.000.00 111 43.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.781.920.00 5 26.02
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.167.875.00 157 18.89
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.033.500.00 28 5.65
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.306.150.00 18 4.97
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.283.660.00 4 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.961.125.00 137 25.25
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.093.720.00 1 22.56
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.753.585.00 8 13.82
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.646.865.00 42 9.97
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.531.205.00 35 7.05
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.150.000.00 1 5.76
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.489.125.00 4 2.33
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 2.276.800.00 2 2.13
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.247.500.00 2 2.10
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.751.040.00 4 1.64


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 118.810.432.00 399 47.55
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 58.710.034.95 23 23.50
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.665.720.00 455 11.47
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.032.603.20 364 5.62
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.594.000.00 167 4.24
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.770.000.00 5 3.91
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.175.456.00 31 2.07
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.024.260.00 4 0.81
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.030.000.00 62 0.81
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 34.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.122.825.05 79 29.67
2. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 46.472.000.00 208 18.60
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.195.600.00 687 13.69
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 34.107.020.00 67 13.65
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.784.554.00 3 7.12
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.153.750.00 22 4.06
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.595.254.00 21 2.24
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.907.000.00 85 1.56
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 2.343.500.00 3 0.94
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.292.000.00 49 0.92


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 455.798.89 96 47.24
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 155.090.42 38 16.08
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 144.282.92 31 14.96
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 99.494.38 43 10.31
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.745.48 22 5.57
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.334.03 20 2.21
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.824.01 3 0.91
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 6.858.85 1 0.71
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.738.12 7 0.59
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.836.78 1 0.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 241.244.19 4 25.01
2. EUROBANK A.D. (17171178) 201.213.22 82 20.86
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 119.106.73 21 12.35
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 92.471.47 12 9.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 81.328.91 46 8.43
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.188.09 16 8.10
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 56.568.48 20 5.86
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 51.359.23 27 5.32
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 12.704.87 13 1.32
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.266.85 5 0.75


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 5.795.452.31 39 85.18
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 600.090.00 1 8.82
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 376.439.55 6 5.53
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.472.67 8 0.30
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.458.47 9 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 5.795.452.31 39 85.18
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 600.090.00 1 8.82
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 357.916.42 4 5.26
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.472.67 8 0.30
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.523.13 2 0.27
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.458.47 9 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.876.629.106.01 30 32.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.982.508.475.50 6 16.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.516.510.800.00 7 14.04
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.055.176.620.78 9 11.47
5. EUROBANK A.D. (17171178) 1.239.329.000.00 1 6.92
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.062.282.000.00 1 5.93
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 624.555.750.00 5 3.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 531.141.000.00 1 2.96
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 474.842.000.00 1 2.65
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.936.800.00 1 1.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.918.298.205.09 67 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.500.000.000.00 5 22.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.500.000.000.00 5 14.37
3. EUROBANK A.D. (17171178) 18.800.000.000.00 4 12.00
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.500.000.000.00 5 7.34
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.000.000.000.00 4 7.02
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.350.000.000.00 5 5.97
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.700.000.000.00 5 4.92
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.400.000.000.00 5 4.72
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.300.000.000.00 5 3.38
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.650.000.000.00 5 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 156.630.000.000.00 81 100.00