Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 557.772.112.00 13514 41.11
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.444.158.00 9668 14.48
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 128.228.025.00 6341 9.45
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 125.460.227.00 239 9.25
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 92.648.650.00 28 6.83
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.259.229.00 9516 3.63
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.416.770.00 5763 3.35
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 37.213.891.00 21 2.74
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 26.794.680.00 35 1.97
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 22.393.713.00 956 1.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 562.255.689.00 268 41.44
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 166.127.991.00 3021 12.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 133.331.437.00 2175 9.83
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 92.546.956.00 301 6.82
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 73.502.688.00 288 5.42
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 66.654.660.00 593 4.91
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 50.766.443.00 35030 3.74
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.964.495.00 774 2.65
9. JUBMES BANKA - broker (77074433) 35.892.104.00 4 2.65
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.948.910.00 2759 2.28


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.209.000.00 111 43.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.781.920.00 5 26.02
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.167.875.00 157 18.89
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.033.500.00 28 5.65
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.306.150.00 18 4.97
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.283.660.00 4 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.961.125.00 137 25.25
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.093.720.00 1 22.56
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.753.585.00 8 13.82
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.646.865.00 42 9.97
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.531.205.00 35 7.05
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.150.000.00 1 5.76
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.489.125.00 4 2.33
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 2.276.800.00 2 2.13
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.247.500.00 2 2.10
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.751.040.00 4 1.64


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 118.810.432.00 399 47.55
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 58.710.034.95 23 23.50
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.665.720.00 455 11.47
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.032.603.20 364 5.62
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.594.000.00 167 4.24
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.770.000.00 5 3.91
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.175.456.00 31 2.07
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.024.260.00 4 0.81
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.030.000.00 62 0.81
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 34.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.122.825.05 79 29.67
2. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 46.472.000.00 208 18.60
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.195.600.00 687 13.69
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 34.107.020.00 67 13.65
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.784.554.00 3 7.12
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.153.750.00 22 4.06
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.595.254.00 21 2.24
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.907.000.00 85 1.56
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 2.343.500.00 3 0.94
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.292.000.00 49 0.92


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 455.798.89 96 47.24
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 155.090.42 38 16.08
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 144.282.92 31 14.96
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 99.494.38 43 10.31
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.745.48 22 5.57
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.334.03 20 2.21
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.824.01 3 0.91
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 6.858.85 1 0.71
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.738.12 7 0.59
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.836.78 1 0.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 241.244.19 4 25.01
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 201.213.22 82 20.86
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 119.106.73 21 12.35
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 92.471.47 12 9.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 81.328.91 46 8.43
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.188.09 16 8.10
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 56.568.48 20 5.86
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 51.359.23 27 5.32
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.704.87 13 1.32
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.266.85 5 0.75


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.795.452.31 39 85.18
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 600.090.00 1 8.82
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 376.439.55 6 5.53
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.472.67 8 0.30
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.458.47 9 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.795.452.31 39 85.18
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 600.090.00 1 8.82
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 357.916.42 4 5.26
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.472.67 8 0.30
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.523.13 2 0.27
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.458.47 9 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.876.629.106.01 30 32.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.982.508.475.50 6 16.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.516.510.800.00 7 14.04
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.055.176.620.78 9 11.47
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.239.329.000.00 1 6.92
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.062.282.000.00 1 5.93
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 624.555.750.00 5 3.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 531.141.000.00 1 2.96
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 474.842.000.00 1 2.65
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 189.936.800.00 1 1.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.918.298.205.09 67 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.500.000.000.00 5 22.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.500.000.000.00 5 14.37
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.800.000.000.00 4 12.00
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.500.000.000.00 5 7.34
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.000.000.000.00 4 7.02
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.350.000.000.00 5 5.97
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.700.000.000.00 5 4.92
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.400.000.000.00 5 4.72
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.300.000.000.00 5 3.38
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.650.000.000.00 5 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 156.630.000.000.00 81 100.00