Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 265.479.361.00 25734 27.71
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 231.127.407.00 2468 24.13
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.928.880.00 2005 12.62
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 63.557.987.00 157 6.63
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.140.939.00 6419 4.09
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 37.760.787.00 1033 3.94
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.673.383.00 1769 3.72
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 34.775.656.00 2270 3.63
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.841.465.00 1839 2.70
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 23.299.916.00 38 2.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 199.079.072.00 2153 20.78
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 117.245.789.00 2505 12.24
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 116.819.812.00 701 12.20
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 91.006.998.00 581 9.50
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 69.700.769.00 34100 7.28
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 56.801.090.00 70 5.93
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.676.647.00 2624 5.81
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 36.342.618.00 287 3.79
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 35.360.194.00 395 3.69
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.947.328.00 334 3.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.703.644.00 445 31.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 32.080.987.19 48 26.93
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.680.624.00 127 19.88
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.537.458.00 225 12.20
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.136.700.00 237 9.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 48.107.099.04 454 40.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.370.103.51 270 24.65
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.023.089.01 83 15.13
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.967.327.00 172 10.04
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.659.400.00 9 2.23
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.000.260.00 18 1.68
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 994.440.00 9 0.83
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 956.745.00 9 0.80
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 885.817.20 2 0.74
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 856.034.43 4 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 149.146.702.00 160 61.19
2. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 78.322.666.58 2 32.13
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.059.000.00 121 2.08
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 5.000.000.00 1 2.05
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.225.300.00 64 1.32
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.959.400.00 76 1.21
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.680.00 1 0.01
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 16.400.00 7 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 219.400.376.58 6 90.01
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 6.180.054.00 68 2.54
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 5.000.000.00 1 2.05
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.801.085.00 114 1.56
5. FIDELITY BROKER AD (08737606) 2.148.100.00 69 0.88
6. OLIMPIA INVEST AD BEOGRAD (20175583) 1.207.700.00 44 0.50
7. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 1.107.600.00 14 0.45
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 675.900.00 16 0.28
9. HALKBANK - broker (17601093) 689.000.00 1 0.28
10. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 422.420.00 21 0.17


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.271.382.05 14 66.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 335.959.84 22 9.87
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 209.292.36 72 6.15
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 154.200.00 40 4.53
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 112.542.17 70 3.30
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 102.734.13 9 3.02
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 94.318.87 18 2.77
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.164.12 28 0.89
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 28.454.20 12 0.84
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 23.806.00 11 0.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.217.671.52 104 65.12
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 492.235.71 57 14.45
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 435.663.11 30 12.79
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 58.989.91 36 1.73
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 56.432.15 31 1.66
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.331.17 5 1.48
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 22.428.06 19 0.66
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.867.89 10 0.55
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.483.21 8 0.34
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.163.20 2 0.30


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 498.042.00 1 70.94
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 181.512.92 60 25.85
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 18.740.53 14 2.67