Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 177.022.263.00 14786 32.78
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.993.376.00 5589 15.74
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.723.426.00 5662 11.62
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.024.774.00 1651 9.26
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 34.085.080.00 96 6.31
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.115.761.00 2544 5.02
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.009.176.00 1430 4.26
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 15.392.538.00 397 2.85
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 10.340.934.00 1971 1.92
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.834.638.00 25 1.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 132.644.868.00 1762 24.56
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.743.872.00 296 14.03
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 50.604.554.00 25571 9.37
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.817.186.00 1859 7.56
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.339.521.00 2115 6.36
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.189.297.00 515 6.33
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.511.345.00 368 4.72
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 23.755.440.00 38 4.40
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 22.677.736.00 235 4.20
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 17.957.517.00 213 3.33


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 196.056.020.00 182 96.11
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.481.360.00 24 2.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.394.000.00 18 1.17
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 53.500.00 7 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 112.382.960.00 6 55.09
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 40.471.450.00 93 19.84
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.928.750.00 63 9.77
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.294.500.00 4 6.03
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.934.890.00 22 3.40
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.758.690.00 4 1.84
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.145.750.00 4 1.54
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.685.090.00 6 0.83
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.117.570.00 5 0.55
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 935.250.00 3 0.46


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 909.815.354.69 1 90.32
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.455.000.00 493 5.90
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.926.570.70 627 2.38
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.800.000.00 8 0.68
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.269.925.85 6 0.52
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.407.238.00 35 0.14
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 688.760.00 5 0.07
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.390.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 909.815.354.69 1 90.32
2. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 24.299.000.00 62 2.41
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 20.432.000.00 312 2.03
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 18.824.960.00 532 1.87
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.865.885.50 8 0.98
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.895.000.00 70 0.49
7. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 3.721.692.00 31 0.37
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.462.910.70 32 0.34
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 1.539.600.00 9 0.15
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.394.250.00 22 0.14


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.737.441.30 17 83.68
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 364.824.41 106 8.17
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 137.822.62 35 3.09
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 60.254.07 9 1.35
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 41.170.37 30 0.92
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 35.282.01 12 0.79
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.186.67 19 0.70
8. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 18.272.03 11 0.41
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.870.00 1 0.22
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 7.530.12 3 0.17
11. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 7.666.56 7 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.828.415.25 51 85.72
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 188.849.05 27 4.23
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 146.379.47 87 3.28
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 69.082.66 2 1.55
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 68.356.88 22 1.53
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 37.300.81 25 0.84
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.704.72 12 0.73
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.580.21 14 0.60
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.169.44 4 0.36
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.386.53 11 0.34


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.714.747.36 8 70.47
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.471.402.29 54 27.91
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.750.44 14 1.00
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 31.429.76 32 0.60
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 890.75 2 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.186.149.65 62 98.39
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.750.44 14 1.00
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 31.429.76 32 0.60
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 633.08 1 0.01
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 257.67 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.118.187.183.31 44 39.35
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.809.423.775.49 4 13.48
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.348.990.332.82 8 11.85
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.449.610.240.18 8 8.67
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.214.825.720.51 7 7.84
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.163.560.250.00 3 7.66
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.525.104.500.00 5 5.40
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 531.602.210.00 2 1.88
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 318.079.953.60 2 1.13
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 279.070.232.62 1 0.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 28.252.188.116.08 88 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.500.000.000.00 4 22.33
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.000.000.000.00 4 14.88
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.400.000.000.00 4 9.17
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.800.000.000.00 4 7.03
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.000.000.000.00 4 5.95
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.800.000.000.00 4 5.24
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.800.000.000.00 3 4.64
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.850.000.000.00 4 4.08
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.300.000.000.00 4 3.75
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.300.000.000.00 4 3.75

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 167.960.000.000.00 75 100.00