Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 150.121.445.00 523 26.63
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 149.648.215.00 1833 26.54
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 79.724.983.00 62 14.14
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.239.695.00 372 10.68
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.087.343.00 20 6.93
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.962.023.00 154 4.43
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.425.295.00 18 2.03
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.404.308.00 782 2.02
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.858.131.00 198 1.57
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.784.663.00 45 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 94.299.219.00 342 16.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.562.560.00 45 15.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 81.482.650.00 416 14.45
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 63.497.368.00 19 11.26
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 53.588.959.00 18 9.50
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 48.869.332.00 207 8.67
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.599.784.00 383 7.73
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.757.911.00 125 5.63
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.711.833.00 350 4.03
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.663.996.00 3153 2.25


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 52.393.271.00 136 73.65
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.424.000.00 10 16.06
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.318.170.00 58 10.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.827.038.00 39 32.09
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 21.589.497.00 3 30.35
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.216.594.00 101 15.77
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.097.150.00 6 7.17
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.096.000.00 5 5.76
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.620.324.00 22 2.28
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.069.779.00 3 1.50
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.046.760.00 1 1.47
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 823.146.00 9 1.16
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 645.129.00 4 0.91


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 18.719.441.00 1 32.72
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.006.304.00 45 17.49
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.612.452.97 8 15.06
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.553.037.04 124 14.95
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.744.729.48 15 8.29
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.938.248.00 112 5.14
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.039.020.73 1 3.56
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 945.420.00 388 1.65
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 247.090.00 3 0.43
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 221.007.60 2 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 18.719.441.00 1 32.72
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.963.618.42 15 19.17
3. INTERCITY BROKER AD (17421506) 9.037.616.00 36 15.80
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.379.211.45 410 9.40
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.936.015.28 104 8.63
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.039.020.73 1 3.56
7. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 1.579.150.94 4 2.76
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.176.036.46 11 2.06
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 1.163.203.56 2 2.03
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 778.994.34 5 1.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.000.000.000.00 1 24.35
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.905.367.294.08 6 15.47
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.200.000.000.00 2 9.74
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 984.306.630.00 2 7.99
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 981.852.000.00 1 7.97
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 808.555.122.00 3 6.56
7. MIRABANK A.D. (21080608) 589.111.200.00 1 4.78
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 500.000.000.00 1 4.06
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 417.247.366.12 2 3.39
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 406.643.824.32 1 3.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.319.567.070.40 32 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.550.000.000.00 4 24.93
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.300.000.000.00 4 14.50
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.000.000.000.00 3 10.77
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.000.000.000.00 4 9.87
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.000.000.000.00 4 6.28
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 9.000.000.000.00 4 4.04
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.500.000.000.00 4 3.81
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.000.000.000.00 4 3.14
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.600.000.000.00 3 2.96
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.800.000.000.00 4 2.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 222.819.000.000.00 74 100.00